Peter Zinner

Peter Zinner

Được biết đến : Editing
Sinh nhật : 1919-07-24
Nơi Sinh : 
Còn được Biết đến Như : 

Danh Sách Phim Của Peter Zinner