Peter Chernin

Peter Chernin

Được biết đến : Production
Sinh nhật : 1951-05-29
Nơi Sinh : Harrison, New York, USA
Còn được Biết đến Như : 

Danh Sách Phim Của Peter Chernin