Tom Ellis

Tom Ellis

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1978-11-17
Nơi Sinh : Cardiff, Wales, UK
Còn được Biết đến Như : Thomas Paul Ellis, Том Эллис, Томас Джон Эллис, 톰 엘리스, 湯姆·艾利斯, توم إليس

Danh Sách Phim Của Tom Ellis