Carolina Gaitán

Carolina Gaitán

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1984-04-04
Nơi Sinh : Villavicencio, Meta, Colombia
Còn được Biết đến Như : Carolina Del Pilar Gaitán Lozano, Carolina Gaitán - La Gaita, カロリーナ・ガイタン

Danh Sách Phim Của Carolina Gaitán