Andy Serkis

Andy Serkis

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1964-04-20
Nơi Sinh : Ruislip, Middlesex, England, UK
Còn được Biết đến Như : أندي سركيس, 앤디 서키스, アンディ・サーキス, 安迪·瑟克斯

Danh Sách Phim Của Andy Serkis