Dariusz Wolski

Dariusz Wolski

เป็นที่รู้จักสำหรับ : Camera
วันเกิด : 1956-05-07
สถานที่เกิด : Warsaw, Poland
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า : 

รายการภาพยนตร์ของ Dariusz Wolski