Chief Dan George

Chief Dan George

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1899-07-24
Nơi Sinh : British Columbia, Canada
Còn được Biết đến Như : 

Danh Sách Phim Của Chief Dan George