Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1980-01-16
Nơi Sinh : Manhattan, New York City, New York, USA
Còn được Biết đến Như : 林-曼努尔·米兰达, 林-曼努爾·米蘭達, Лин-Мануэль Миранда

Danh Sách Phim Của Lin-Manuel Miranda