Xem Danh Sách Schindler Phim trực tuyến miễn phí


Danh Sách Schindler 1993

Danh Sách Schindler

media__rating-imdb   8.568/10 Người Dùng
Bản danh sách của Schindler (Schindler`s List) là một bộ phim truyện sản xuất năm 1993 của Hoa Kỳ về Oskar Schindler, một nhà kinh doanh người Đức. Phim bắt đầu vào năm 1939 với sự tập trung người Ba Lan gốc Do Thái của chính quyền Đức Quốc Xã sau khi xâm lược Ba Lan, từ việc bao vây, giam lỏng trong vùng tới xây dựng những khu tập trung Kraków Ghetto không lâu sau khi Đệ nhị thế chiến bắt đầu. Trong lúc đó, Oskar Schindler (Liam Neeson), một doanh nhân thất bại, đến thành phố từ Sudetenland với những hy vọng làm giàu.
 Phát Hành : 1993-12-15
 Thời Gian Chạy : 195 Phút
  Tải xuống Danh Sách Schindler Mb/s

  Tải xuống Danh Sách Schindler Mb/s

  Tải xuống Danh Sách Schindler Mb/s

Đề xuất Phim

Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film Chinese Film ​​​​​​​Chinese Film