Xem Cuộc Đời Khác Phim trực tuyến miễn phí


Cuộc Đời Khác 2017

Cuộc Đời Khác

media__rating-imdb   6.336/10 Người Dùng
Phim OtherLife kể về Ren Amari chế tạo ra một loại thuốc tên OtherLife. Nó có thể mở rộng nhận thức về thời gian của não và tạo ra một thực tại ảo ngay trong đầu óc người đó. Vài giây ở đời thực có thể bằng vài tiếng hoặc vài ngày đối với người dùng OtherLife. Chính phủ muốn dùng thuốc này cho tù nhân phải chịu án phạt dài. Ren Amari không đồng ý nhưng rồi cô nhận ra mình là chuột thí nghiệm bị kẹt ở nhà tù trong đầu của cô.
 Phát Hành : 2017-06-16
 Thời Gian Chạy : 96 Phút
  Tải xuống Cuộc Đời Khác Mb/s

  Tải xuống Cuộc Đời Khác Mb/s

  Tải xuống Cuộc Đời Khác Mb/s

Đề xuất Phim

HD

Dig Two Graves

2014 Movie
HD

From Hell It Came

1957 Movie
HD

Biohazard 4D Executer

2000 Movie
HD

Bare

2015 Movie
HD

Singularity

2017 Movie
HD

Tiền Bẩn

2016 Movie
HD

Temple

2017 Movie
HD

The Good Guy

2009 Movie
Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza ​​​​​​​Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza Arvinza